कोरोना चाचणी न करता परराज्यातून येणाऱ्या नागरिकांचे चोर मार्गाने स्थानकातून पलायन.

कोरोना चाचणी न करता परराज्यातून येणाऱ्या नागरिकांचे चोर मार्गाने स्थानकातून पलायन.

कोरोना चाचणी न करता परराज्यातून येणाऱ्या नागरिकांचे चोर मार्गाने स्थानकातून पलायन.

 

Share this post