खाजगी रुग्णालयांनी फायर, ऑक्सिजन व विद्युत यंत्रणेचे ऑडिट करून समन्वयाने काम करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश.

खाजगी रुग्णालयांनी फायर, ऑक्सिजन व विद्युत यंत्रणेचे ऑडिट करून समन्वयाने काम करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश.

खाजगी रुग्णालयांनी फायर, ऑक्सिजन व विद्युत यंत्रणेचे ऑडिट करून समन्वयाने काम करण्याचे आयुक्तांचे निर्देश.

 

Share this post