ठाण्यात दोन दिवसांत18 ते 44 वयोगटातील फक्त 3,147 जणांचेच लसीकरण पूर्ण

ठाण्यात दोन दिवसांत18 ते 44 वयोगटातील फक्त 3,147 जणांचेच लसीकरण पूर्ण

ठाण्यात दोन दिवसांत18 ते 44 वयोगटातील फक्त 3,147 जणांचेच लसीकरण पूर्ण

 

Share this post