ठाण्यात ७२ खाजगी रुग्णालयांना मिळाली लसीकरणाची परवानगी