पाच राज्यातील निवडणुका संपताच इंधनाच्या दरात ‘उसळी