प्राईम क्रिटीकेअर रुग्णालयातील दुर्घटनेनंतर मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 5 लाखांचा मदतीचा धनादेश

प्राईम क्रिटीकेअर रुग्णालयातील दुर्घटनेनंतर मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 5 लाखांचा मदतीचा धनादेश

प्राईम क्रिटीकेअर रुग्णालयातील दुर्घटनेनंतर मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 5 लाखांचा मदतीचा धनादेश

 

Share this post