मनसे व पॉज या संस्थेच्या वतीने ठाण्यात भटक्या श्वानांची (कुत्र्यांची) लसीकरण मोहीम.

मनसे व पॉज या संस्थेच्या वतीने ठाण्यात भटक्या श्वानांची (कुत्र्यांची) लसीकरण मोहीम.

मनसे व पॉज या संस्थेच्या वतीने ठाण्यात भटक्या श्वानांची (कुत्र्यांची) लसीकरण मोहीम.

 

Share this post