बदलीनंतरही कर्मचाऱ्यांना तोच विभाग, तेच काम,नगरसेवकांचा सर्वसाधारण सभेत आरोप,